Komitet Sterujący Konferencji EPQU’20

Piotr AugustyniakAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Polska
Angelo BagginiUniversity of Bergamo, Włochy
Andrzej BieńAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Polska
Zbigniew HanzelkaAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Polska
Bill HoweElectric Power Research Institute (EPRI), USA
Ryszard PawełekPolitechnika Łódzka, Polska
Tomasz RodziewiczTAURON Dystrybucja, Polska
Marek SamotyjElectric Power Research Institute (EPRI), USA
Tomasz SikorskiPolitechnika Wrocławska, Polska
Andreas SumperCITCEA – Technical University of Catalonia, Hiszpania
Jerzy TopolskiTAURON Polska Energia, Polska
Irena WasiakPolitechnika Łódzka, Polska